ENG   ES   УКР  РУС   GER  
международные грузоперевозки / TBN company
tel: +38 093 047 16 63       for call to Ukraine: +38 067 551 27 74
menu

Правила Транспортно Експедиторської Діяльності

Правила Транспортно Експедиторської Діяльності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

 від ___________ року №________

 Київ

 

 Про затвердження Правил здійснення транспортно-експедиторської діяльності

 

 

 З метою захисту інтересів суб’єктів господарювання та створення ринкових умов у сфері здійснення транспортно-експедиторської діяльності на підставі вимог статті 6 Закону України «Про транспорт» від 10.11.94 № 232/94-ВР (із змінами та доповненнями), частини 1 статті 8 та пункту 2 статті 16 Закону України „Про транспортно-експедиторську діяльність” від 01.07.04 № 1955-IV Кабінет Міністрів України

 ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Затвердити Правила здійснення транспортно-експедиторської діяльності щодо організації експортних, імпортних, транзитних або інших вантажоперевезень (додаються). 

 2. Міністерству економіки України та Міністерству транспорту та зв’язку України забезпечити контроль та сприяння виконанню норм та положень законодавства в сфері здійснення транспортно-експедиторської діяльності.

 

Прем'єр-міністр України                                                                          Ю. ТИМОШЕНКО

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

      постановою Кабінету Міністрів України

      від ___________ р. N_______

 

  1.1. Ці Правила здійснення транспортно-експедиторської діяльності (далі – Правила) визначають порядок здійснення транспортно-експедиторських послуг щодо організації і забезпечення перевезення і перевантаження експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів (далі - Вантажі) і є обов'язковими для всіх учасників транспортного процесу незалежно від форм власності.

      Відносини у сфері транспортно-експедиторської діяльності між її учасниками регулюються Правилами, відповідними нормами міжнародного права, договорами транспортного експедирування та законодавством України:

- Цивільним кодексом України,

 - Господарським кодексом України,

 - Законом  України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.04р. № 1955-1V,

 - Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. №959-XII (із змінами та доповненнями),

 - «Про транзит вантажів» від 20.10.1999р. №1172-XIV (із змінами та доповненнями).

            Ці Правила не поширюються на відносини у сфері трубопровідного транспорту, пошти і кур'єрського зв'язку, а також перевезень пасажирів, особистих речей громадян, багажу.

  1.2. Визначення термінів

Терміни, що застосовуються в Правилах:

    учасники транспортно-експедиторської діяльності – вантажовласники, вантажовідправники, вантажоодержувачі, транспортні експедитори, підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, вантажні термінали, транспортні агенти, оператори та інші особи, які виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів;

    вантажовласник – власник товару, або особа, уповноважена власником товару на розпорядження товаром та певні дії у транспортному процесі, як суб’єкт взаємовідносин з учасниками транспортного процесу;

    вантажовідправник – зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична або фізична особа, яка довіряє вантаж перевізнику для його перевезення;

    вантажоодержувач – особа, уповноважена вантажовласником прийняти вантаж після закінчення транспортного процесу;

    контролюючі органи – органи державної влади, які у межах своєї компетенції здійснюють контроль за додержанням вимог чинного законодавства з питань екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного та інших видів контролю, за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу під час здійснення транспортно-експедиторської діяльності;

    вантажний термінал – комплекс будівель та споруд, в якому самостійні суб’єкти господарювання незалежно від форми їх власності та управління здійснюють роботи та надають необхідні послуги з обслуговування вантажів для їх подальшого мультимодального транспортування або зберігання та видачі;

    вантаж – будь-який товар (предмет транспортного експедирування або перевезення), щодо якого експедитором здійснюється організація перевезення або транспортно-експедиторське обслуговування;

    Генеральні умови транспортного експедирування – загальні умови, що розроблені об’єднаннями експедиторів відповідно до рекомендацій FIATA;

    документи та форми Міжнародної Федерації Експедиторських Асоціацій (далі документи FIATA) – експедиторські документи (сертифікати, свідоцтва, коносаменти, накладні тощо), форми та правила використання яких затверджені FIATA, застосовуються в міжнародній практиці та приймаються для використання в Україні при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності. Визнаються та приймаються державними органами як документи, що можуть підтверджувати відповідні факти та етапи транспортного процесу.

                  Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в нормативних актах, перелік яких визначений у п.1.1. цих Правил.

 

2. Перелік послуг, які надають експедитори

   2.1. Транспортно-експедиторська діяльність з визначеними Класифікатором видами економічної діяльності (КВЕД), а також з зазначеними в договорі транспортного експедирування послугами здійснюється суб'єктами господарювання – експедиторами.

  2.2. Перелік послуг, які надають експедитори:

  2.2.1. Організовують та забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту по територіях України та/або зарубіжних країн.

  2.2.2. Фрахтують (наймають) національні та іноземні судна, залучають інші транспортні засоби та забезпечують їх подачу для завантаження та своєчасного відправлення вантажів.

  2.2.3. Надають послуги, пов'язані з прийманням, накопиченням, доробкою, сортуванням, складуванням та комплектуванням вантажів, передають їх перевізнику для перевезення.

  2.2.4. Провадять своєчасні розрахунки з портами, транспортними організаціями, іншими учасниками транспортного процесу за перевезення, перевалку, зберігання вантажів, а також за інші роботи та послуги, що є супутніми та невід’ємними від транспортного процесу, в тому числі розрахунки з митними та іншими контролюючими органами як від свого імені та за свій рахунок, так і від імені клієнта та за його рахунок.

  2.2.5. Оформлюють митні, карантинні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні, радіологічні, екологічні та інші документи.

  2.2.6. Проводять розрахунки з банками та іншими фінансовими установами.

  2.2.7. За окремими дорученнями клієнта, від його або свого імені, за рахунок клієнта страхують та організовують охорону вантажів, що експедирують.

  2.2.8. Забезпечують із залученням відповідних транспортних підприємств та організацій збереження вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання.

  2.2.9. За дорученням клієнта організовують експертизу вантажів у портах і на залізничних станціях.

  2.2.10. Здійснюють оформлення товаросупровідної документації, а також її розсилання.

  2.2.11. Подають в установленому порядку перевізнику заявки на відправлення вантажів та необхідну документацію на відвантаження.

  2.2.12. Приймають участь у складанні актів у випадках, передбачених чинним законодавством.

  2.2.13. Забезпечують в погодженому з клієнтом порядку та засобами виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників.

  2.2.14. Складають обмірні ескізи на негабаритні та надважкі вантажі, здійснюють необхідні розрахунки кріплення таких вантажів на рухомому складі, розробляють креслення та проводять узгодження умов перевезення вантажів, згідно чинним нормам.

  2.2.15. Організовують фумігацію вантажів.

  2.2.16. Надають консультації з питань транспортного експедирування.

  2.2.17. Інші послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування.

 

3. Договір транспортного експедирування

  3.1. Особливості  договору транспортного експедирування визначені Цивільним кодексом України та Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність».

 

4. Експедиторські документи

  4.1. При наданні транспортно-експедиторських послуг можуть використовуватись експедиторські документи, якщо їх застосування прямо передбачено в договорі транспортного експедирування.

  4.2 Доручення (заявка, замовлення) на експедирування (далі в тексті „Доручення”) визначає перелік та умови здійснення експедитором на користь клієнта транспортно-експедиторських послуг в межах договору транспортного експедирування, агентської угоди, тощо.

  4.3. В залежності від характеру транспортно-експедиторських послуг, зокрема при перевезеннях вантажу в міжнародних, мультимодальних та змішаних перевезеннях, договором транспортного експедирування може бути передбачено використання експедиторських документів FIATA.

  

5.  Додаткові умови договору транспортного експедирування

  5.1. Якщо клієнт не надав ніяких спеціальних вказівок зі своїм замовленням, вид транспорту і маршрут перевезення вибирає експедитор. Експедитор для виконання своїх замовлень може приймати документи, що використовуються учасниками транспортного процесу, з якими він укладає договори.

  5.2. Доручення експедитору підлягає виконанню з моменту отримання клієнтом  письмового підтвердження про його узгодження експедитором, якщо інше не передбачено договором транспортного експедирування.

  5.2.1. Клієнт на будь-якому етапі виконання договору транспортного експедирування має право відкликати раніше видане доручення експедитору з обов'язковим відшкодуванням йому фактичних витрат, пов'язаних з виконанням доручення. Відкликання виданого доручення експедитору проводиться клієнтом у письмовій формі.

  5.2.2. Експедитор має право відмовитися від виконання доручення, якщо воно суперечить договору транспортного експедирування.

  5.2.3. Можливість, порядок та правила надання доручення експедитору і відкликання клієнтом виданого доручення експедитору з використанням засобів електронного зв’язку визначаються договором транспортного експедирування.

  5.3. Будь які операції, які можуть здійснюватись, а саме: проведення інспекції, узяття проби, визначення маси тари, маркування, зважування, вимірювання тощо, рівно як отримання товарів, що підлягають оцінці експерта, призначеного судом, -  здійснюються експедитором тільки при письмовому дорученні клієнта та за його рахунок.

  5.4. Експедитор не виступає як експерт. Ні в якому випадку він не несе відповідальності за будь-яке повідомлення про стан, природу або якість вантажу; він також не зобов'язаний гарантувати, що завантажений товар відповідає пробам.

  5.5. В інтересах клієнта експедитор має право не виконувати вказівок клієнта у випадку, якщо експедитор з причин, що не залежать від його волі протягом 24 годин з моменту повідомлення клієнта передбаченим договором транспортного експедирування способом, про непередбачені обставини, не отримав відповіді. 

  5.6. Кожен із учасників транспортно-експедиторського процесу може передати права та виконання частини своїх обов'язків іншому учаснику на підставі договору, в якому визначаються умови надання відповідних послуг, порядок їх оплати та межі відповідальності, якщо інше не встановлено в договорі транспортного експедирування.

  5.7. Клієнти надають експедиторам відомості та документи для виконання покладених на них зобов'язань (ліцензії, сертифікати, свідоцтво, декларації тощо). 

  5.8. Експедитор у випадках, передбачених договором транспортного експедирування, при прийомі вантажу від перевізника в пункті призначення бере участь в оформленні відповідних  документів.

  5.9. Небезпечні, швидкопсувні і інші вантажі, що вимагають спеціальних умов перевезення,  приймаються експедитором тільки  при пред'явленні клієнтом у письмовій формі інформації  необхідної для організації та здійснення перевезення таких вантажів про транспортування. Порядок пред’явлення таких документів встановлюється в договорі транспортного експедирування.

 5.10. Планування перевезень вантажів всіма видами транспорту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

6. Відповідальність сторін

  6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування, учасники транспортного процесу несуть відповідальність згідно з Цивільним кодексом України, іншими законами та договором транспортного експедирування.

  6.2. З метою забезпечення покриття ризиків, що виникають в результаті невиконання або неналежного виконання експедитором своїх зобов’язань, договором транспортного експедирування може бути передбачена його відповідальність шляхом забезпечення банківською фінансовою гарантією, страхуванням відповідальності експедитора, статутним фондом, сертифікацією на відповідність стандартам транспортно-експедиторських послуг (ISO 9001) з включенням до Єдиного реєстру.

 

7. Удосконалення транспортно-експедиторських послуг

  7.1. Експедитори та їх об’єднання з метою удосконалення, підвищення рівня якості та конкурентноздатності своїх послуг, можуть розробляти стандарти транспортно-експедиторських послуг, Генеральні умови транспортного експедирування, здійснювати професійну підготовку/перепідготовку фахівців, підвищення кваліфікації персоналу транспортно-експедиторських підприємств відповідно до вимог законодавства.

  7.2. Відповідність транспортно-експедиторських послуг затвердженим стандартам здійснюється шляхом сертифікації на добровільній основі з подальшим включенням до державного реєстру сертифікатів відповідності з урахуванням вимог законодавства.



Источник: Правила Транспортно Експедиторської Діяльності
Категория: Транспортно-экспедиторская деятельность | Добавил: TBN (11.05.2011)
Просмотров: 5652 | Теги: экспедитор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar