ENG   ES   УКР  РУС   GER  
международные грузоперевозки / TBN company
tel: +38 093 047 16 63       for call to Ukraine: +38 067 551 27 74
menu

Про затвердження «Правил перевезення транспортними засобами швидкопсувних вантажів»

Визначення термінів і понять. Класифікація швидкопсувних вантажів 

Види тари та упаковки і вимоги

Визначення основних термінів і понять 

            Наведені у цих Правилах терміни та поняття вживаються в такому значенні:

автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;

вантаж - всі предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу вантажу;

вантаж швидкопсувний - продукти харчування та інші вантажі, перевезення яких потрібно здійснювати у відповідному середовищі і при відповідному температурному режимі з метою збереження їхньої якості;

вантажовідправник - будь-яка фізична або юридична особа, яка подає перевізнику вантаж для перевезення;

вантажоодержувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює приймання вантажів, оформлення товарно-транспортних документів та розвантаження транспортних засобів у встановленому порядку;

ветеринарна довідка - разовий документ, виданий державним інспектором ветеринарної медицини або ліцензованим лікарем ветеринарної медицини, що підтверджує ветеринарно-санітарний стан партії тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормів тваринного та рослинного походження, включаючи обов’язкове зазначення результатів лабораторних досліджень та ветеринарно-санітарного статусу території походження, а для тварин - засвідчення проведення вакцинації та діагностичних досліджень;

ветеринарне свідоцтво - разовий документ, виданий державним інспектором ветеринарної медицини, що підтверджує ветеринарно-санітарний стан партії тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормів тваринного та рослинного походження, включаючи обов'язкове зазначення результатів лабораторних досліджень та ветеринарно-санітарного статусу території походження, а для тварин - засвідчення проведення вакцинації та діагностичних досліджень;

ветеринарний (санітарний) міжнародний сертифікат - документ, виданий офіційним лікарем ветеринарної медицини країни-експортера для підтвердження стану здоров’я тварин і факту проведення вакцинації та діагностичних досліджень, якості та безпеки продукції тваринного походження, інших підконтрольних службі ветеринарної медицини об'єктів і місцевості їх походження;

договір про перевезення вантажів - двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентується обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов’язки та відповідальність сторін щодо їх додержання;

дорожній лист - документ установленого законодавством зразка для визначення та обліку роботи автомобільного транспортного засобу;

експедитор з перевезення вантажів - працівник, який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів;

замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги з перевезення вантажів;

          ізотермічний транспортний засіб - транспортний засіб, кузов якого складається з термоізоляційних стінок, у тому числі дверей, підлоги та даху, що дозволяють обмежити теплообмін між внутрішньою і зовнішньою поверхнею кузова;

карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) - офіційний документ, що дозволяє імпорт або транзит об’єктів регулювання відповідно до визначених фітосанітарних заходів;

карантинний сертифікат - документ, який видається органами Державної служби з карантину рослин України та засвідчує фітосанітарний стан об’єктів регулювання, що вивозяться та/або ввозяться у карантинну зону, транспортуються територією України;

колісний транспортний засіб (транспортний засіб) - транспортний засіб, призначений для руху  безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі;

міські перевезення - перевезення різнорідних за структурою вантажів у межах міста;

міжміські перевезення - перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста (населеного пункту);

міжнародні перевезення - перевезення вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону;

           опалюваний транспортний засіб - ізотермічний транспортний засіб, який має опалювальну установку, що дозволяє підвищувати температуру всередині порожнього кузова й потім підтримувати її без додаткового надходження тепла;

           перевізник - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює автомобільні перевезення вантажів на комерційній основі або за свій рахунок;

прикордонний ветеринарно-санітарний контроль - процес перевірки прикордонними державними інспекторами ветеринарної медицини безпечності об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на підставі вивчення супровідних документів, огляду вантажу при їх ввезенні на територію України (імпорті), вивезенні з території України (експорті) та перевезенні через територію України (транзиті);

            спеціалізований транспортний засіб -транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів певних категорій;

тара - основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення продукції;

товарно-транспортна документація - комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу;

товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи;

             транспортний засіб-льодовник - ізотермічний транспортний засіб, що за допомогою джерела холоду дозволяє знижувати температуру всередині порожнього кузова і підтримувати її протягом певного часу;

            транспортний засіб-рефрижератор (автомобіль-рефрижератор) - ізотермічний транспортний засіб, що має індивідуальну чи спільну для декількох транспортних одиниць холодильну установку знижувати температуру всередині порожнього кузова і потім постійно підтримувати її таким чином;

фітосанітарний сертифікат - сертифікат, що засвідчує фітосанітарний стан об’єктів регулювання;

якість харчового продукту - ступінь досконалості властивостей та характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий продукт згідно із Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР.

 

Класифікація швидкопсувних вантажів

1. До швидкопсувних належать вантажі, які при перевезенні транспортними засобами вимагають захисту (охолодження, вентилювання, обігріву) від впливу на них високих або низьких температур зовнішнього повітря. Швидкопсувні вантажі різноманітних найменувань, що подаються для перевезення, об’єднують за схожими ознаками чи властивостями в укрупнені номенклатурні групи.

Швидкопсувні вантажі (харчові продукти) залежно від походження поділяють на такі групи:

рослинні продукти (плодоовочі, картопля, гриби тощо);

тваринні продукти (м’ясо, риба, молоко, яйця тощо);

продукти переробки (ковбасні вироби та інші м’ясні продукти, молочні продукти, різні жири, заморожені плодоовочі, фруктові напої тощо).

            2. Серед швидкопсувних вантажів виділяють групу особливо швидкопсувних продуктів, в яких при порушенні температурних режимів і термінів реалізації створюється особливо сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів, що можуть спричинити псування продуктів і привести до гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь людей. До особливо швидкопсувних продуктів належать м’ясні, рибні, сири, овочеві напівфабрикати, молоко, кисломолочні продукти, варені ковбаси, кулінарні вироби, кремові кондитерські вироби, вироби з крові та субпродуктів.

3. Швидкопсувні харчові продукти  залежно від способу температурної обробки поділяють на такі групи:

свіжі харчові продукти;

охолоджені харчові продукти(як правило, до температури від мінус 6°С до плюс 4°С);

заморожені харчові продукти(до температури від мінус 7°С до мінус 18°С);

            швидкозаморожені (глибокозаморожені) харчові продукти(до температури нижче ніж мінус 18°С).

4.За умовами перевезення швидкопсувні вантажі поділяють на такі, що:

вимагають застосування спеціалізованих транспортних засобів, тари і спеціалізованих контейнерів;

допускають застосування транспортних засобів, тари і контейнерів універсальних (загального призначення).

          5. Перелік швидкопсувних вантажів (харчових продуктів) та температурні режими, яких потрібно дотримувати під час їх завантаження і перевезення автомобільними рефрижераторами, наведено у додатку 1.

6. Деякі швидкопсувні вантажі (харчові продукти) залежно від їхнього фізичного стану, фізико-хімічних властивостей, режиму та необхідних умов перевезення допускається перевозити спільно в одному транспортному засобі (додаток 2).

          7. Швидкопсувні вантажі при перевезенні залежно від походження підлягають фітосанітарному чи ветеринарному контролю (додатки 3, 4).

 

Види тари та упаковки і вимоги до них

1. Швидкопсувна харчова продукція до перевезення має подаватися у справній тарі й упаковці, що відповідають вимогам державних стандартів і технічних умов. Вимоги до тари й упаковки продовольчої продукції регламентуються відповідно до чинного законодавства. Тара та упаковка швидкопсувних харчових продуктів повинні забезпечувати збереження вантажу під час перевезення, можливість штабелювання вантажу механізованим способом, бути справними, міцними та чистими.

2. Згідно з вимогами збереження цілості та якості, установленими нормативними документами, більшість швидкопсувних харчових продуктів подають для перевезення тільки упакованими. Транспортна тара, в якій перевозять швидкопсувні вантажі, повинна бути справною, міцною, сухою і чистою, не мати стороннього запаху. Тара має відповідати вимогам забезпечення збереження цих продуктів, яких потрібно дотримувати під час їх пакування, навантаження, перевезення (при встановленому температурному режимі), розвантаження, а також можливості виконання цих операцій і штабелювання вантажу механізованим способом.

           3. Затарування або укладання розфасованих продуктів у транспортну тару здійснюють виробники з урахуванням забезпечення цілості продуктів на всіх стадіях транспортного процесу: при застосуванні різноманітних видів піддонів та інших засобів пакетування, під час здійснення вантажно-розвантажувальних і внутрішньо-складських робіт вилковими навантажувачами, штабелерами тощо, а також при перевезенні автомобільним транспортом.

            4. Багатооборотна транспортна тара повинна відповідати вимогам санітарно-гігієнічної обробки, яка здійснюється вантажовідправником або вантажоодержувачем, за домовленістю сторін.

             5. Основними видами тари, що застосовується для пакування швидкопсувних вантажів (продуктів), є:

           ящики дерев’яні, картонні та з полімерних матеріалів;

          коробки з картону та крафт-паперу;

          бідони і фляги металеві та полімерні;

         бочки металеві, полімерні та дерев’яні;

         барабани дерев’яні та фанерні;

         мішки та сітки з тканини, крафт-паперу, полімерних матеріалів тощо.

            Для здійснення перевезення швидкопсувні харчові продукти, відповідно до встановленої технології їхнього виробництва, здебільшого перед укладанням у тару заздалегідь упаковують або розфасовують у паперові або поліетиленові пакети, кладуть у скляні або металеві банки, розливають у скляні або полімерні пляшки та ін.

Види тари для перевезення картоплі, овочів, фруктів, ягід та баштанних культур наведено у додатках 5 і 6.

          6. Для перевезення швидкопсувних харчових продуктів можуть бути використані спеціалізовані типи контейнерів: ізотермічні, контейнери-льодовники і контейнери-рефрижератори. Для рідких і сипких харчових продуктів використовують контейнери-цистерни.

           7. Спеціалізовані контейнери, призначені для перевезення швидкопсувних харчових продуктів, повинні відповідати виду і фізико-хімічним властивостям продуктів, що перевозяться, забезпечувати збереження їх кількості та якості.

Внутрішні стінки контейнерів, в тому числі підлога, стеля та двері, повинні бути виконані з матеріалів, що не піддаються корозії, та бути несприйнятливими до зовнішнього впливу, який може призвести до зіпсуття продуктів або навіть зробити їх шкідливими для здоров’я людини.

          8. Контейнери, що надаються для завантаження швидкопсувними продуктами, повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, установленим у санітарних правилах і нормах для підприємств продовольчої торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості, продовольчих ринків тощо відповідно до «Санітарних правил для підприємств громадського харчування», СанПін 5577-91, «Санітарних правил для підприємств продовольчої торгівлі» №5781, п.5 СанПіН 5781-91 від 16.04.91 та «Ветеринарно-санітарних правил для ринків» від 04.06.1996р. №23.

Основні параметри і розміри зазначених спеціалізованих контейнерів повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, а при їхньому призначенні для перевезень вантажів у міжнародному сполученні – міжнародних стандартів.

АРЕНДА РЕФРИЖЕРАТОРАИсточник: швидкопсувний вантаж
Категория: Рефрижераторы | Добавил: TBN (22.10.2010)
Просмотров: 6079 | Теги: рефрижераторы | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 0
avatar