груз грузоперевозка доставка ENG  груз грузоперевозка доставка  ES  груз грузоперевозка доставка  УКР груз грузоперевозка доставка  РУС  груз грузоперевозка доставка GER  
международные грузоперевозки / TBN company
Контакты TBN company: 
+38 067 551 27 74 (for calls to Ukraine)
+38 044 209 17 85 (звонки в Украине)
menu

TBN company USA

expand your business with our experts
. Спецпредложение смотри здесь Доставка в Китай из Киева

Перелік документів для митного контролю

Перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю

та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 лютого 2006 р. N 80


Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 травня 2007 року N 687

     Вiдповiдно до статей 45, 81 i 86 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України (додається).

     2. Державнiй митнiй службi на пiдставi законодавчих актiв з урахуванням митного режиму скласти перелiк документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     3. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади в тримiсячний строк:

     визначити за погодженням з Державною митною службою коди згiдно з УКТЗЕД товарiв, на якi видаються документи, зазначенi у пунктi 2 цiєї постанови;

     привести власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     4. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля офiцiйного опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 лютого 2006 р. N 80

ПЕРЕЛIК
документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

Документи, обов'язковi для подання

     1. Митна декларацiя

     2. Товарно-транспортний документ на перевезення (залiзнична накладна (УМВС (СМГС), ЦIМ (СIМ)), авiацiйна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо

     3. Зовнiшньоекономiчний договiр

     4. Рахунок (Invoice) або iнший документ, який визначає вартiсть товару

Документи, необхiднiсть подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети перемiщення, виду транспорту, характеру товару, способiв розрахунку та iнших факторiв, що впливають на митнi процедури

     5. Декларацiя митної вартостi (подається у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України)

     6. Декларацiя про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари

     7. Облiкова картка суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, форма якої затверджується Державною митною службою, або її копiя, завiрена таким суб'єктом.

  (пункт 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.05.2007р. N 687)

     8. Лист про погодження (подається пiдприємством, розмiщеним поза зоною дiяльностi митного органу)

     9. Документ контролю за доставкою товарiв

     10. Документи про надання фiнансових гарантiй

     11. Лiцензiя митного перевiзника

     12. Книжка МДП, книжка АТА, книжка CPD

     13. Свiдоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками i пломбами

     14. Акти приймання-передачi (електроенергiї, газу, нафти, амiаку тощо)

     15. Посередницький договiр

     16. Документ на право провадження митної брокерської дiяльностi

     17. Документи, що використовуються для визначення митної вартостi товарiв

     18. Документи, що визначають країну походження товарiв

     19. Документи, що мiстять вiдомостi, необхiднi для визначення коду товару згiдно з УКТЗЕД

     20. Платiжнi доручення, касовi ордери, що пiдтверджують сплату податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)

     21. Векселi (вiдповiдно до законодавства)

     22. Документи, що пiдтверджують право на застосування до товарiв пiльгового режиму оподаткування

     23. Документи, що пiдтверджують право розпорядження, володiння чи користування товаром та/або транспортним засобом

     24. Заява пiдприємства для здiйснення митного оформлення товарiв (у спрощеному порядку, для розмiщення їх у митнi режими, для подання тимчасової, неповної, перiодичної митної декларацiї)

     25. Документи, якi вiдповiдно до законодавчих актiв видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

 


Источник: таможенный контроль, документы, украина
Категория: Таможенное оформление | Добавил: TBN (19.01.2011)
Просмотров: 2670 | Теги: таможенное оформление, транспорт, Авто | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar