ENG   ES   УКР  РУС   GER  
международные грузоперевозки / TBN company
tel: +38 093 047 16 63       for call to Ukraine: +38 067 551 27 74
menu

Типи декларацій та загальні вимоги до оформлення ВМД

Типи декларацій та загальні вимоги до оформлення ВМД

вантажна митна декларація (далі -ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу й містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, потрібну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і зборів.

Основним документом, який установлює форми ВМД, умови їх застосування та подання митним органам, визначає загальний порядок оформлення ВМД є Положення про вантажну митну декларацію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення ).

Положенням установлено, щo ВМД застосовується під час декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, чи уповноваженими ними особами.

ВМД являє собою уніфікований адміністративний документ форми МД-2, що складається з п’яти зброшурованих основних аркушів різного кольору та необхідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документа форми МД-3. У встановлених випадках замість аркушів форми МД-3 допускається використання формуляра-специфікації форми МД-8.

Форма МД-2 – основний аркуш ВМД, який містить загальні відомості про характер поставки, реквізити контрагентів, відомості про декларанта та характеристики одного товару, який зазначено в цьому аркуші. За наявності в одній переміщуваній партії товарів декількох найменувань форма МД-2 використовується як основний аркуш декларації. У разі наявності в партії товарів декількох найменувань в основному аркуші зазначається товар, що має найбільшу вартість.

Бланк форми МД-2 містить графи з 1 до 54 і чотири розділи, позначені латинськими літерами (А, В, С, D).
Форма МД-3 є додатковим аркушем ВМД і використовується одночасно з формою МД-2, якщо партія складається з товарів, які мають різні коди згідно зУКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо).

Один додатковий аркуш дає можливість задекларувати товари не більше трьох найменувань. Загальна кількість аркушів форми МД-3 не повинна перевищувати 33, а одна ВМД із застосуванням додаткових аркушів складається на товари не більше 99 найменувань. Бланк додаткового аркуша містить графи 1, 2 (8), 3, 31 - 46, 47 і розділ, позначений латинською літерою "С”.

Формуляр-спеціфікація форми МД-8 використовується замість форми МД-3 виключно у випадках, коли декларуються товари п’ятьох або більше найменувань. Він виготовляється друкарським способом або за допомогою комп’ютера. Кількість формулярів-специфікацій форми МД-8, що становлять один комплект з основним аркушем ВМД - формою МД-2, не може перевищувати 33 аркушів, тобто за однією ВМД при використанні бланків МД-8 декларуються не більше 265 найменувань товарів.

Держмитслужбою України встановлено, що формуляр-специфікація форми МД-8 може застосовуватися замість форми МД-3 у таких випадках:

 • при митному оформленні товарів, що надійшли на митну територію України як гуманітарна допомога;
 • при митному оформленні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення);
 • при митному оформленні запасів, призначених для споживання, що поставляються на транспортні засоби;
 • при митному оформленні товарів, що продані в магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, та українських товарів,які перебувають в магазині безмитної торгівлі, що ліквідовується;
 • під час розміщення товару на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація;
 • при митному оформленні товарів, що передаються підприємствам на зберігання під митним контролем.

Положенням установлено, що ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним чи фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. Положенням також установлено, що ВМД заповнюється:

 • на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;
 • на товари, що підлягають державному експортному контролю;
 • на товари, що переміщуються в режимі митного складу;
 • на товари, що безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб чи вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;
 • на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;
 • на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством.

ВMД заповнюється державною мовою за допомогою комп’ютера.Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб’єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип застосування заходів митно-тарифного або нетарифного регулювання. Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару й митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, унесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою України.

ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів. Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому митному режимі й підтвердженням прав та обов’язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

У відповідності до визначених Митним кодексом України митних режимів, Держмитслужбою передбачено заповнення таких типів ВМД:

 

імпорт - ВМД ІМ 40;
експорт - ВМД ЕК 10;
транзит - ВМД ТР 80;
тимчасове ввезення (вивезення) - ВМД ЕК 31, ІМ 31;
митний склад - ВМД ЕК 74, ІМ 74;
реімпорт - ВМД ІМ 41;
реекспорт - ВМД ЕК 41;
спеціальна митна зона - ВМД ЕК 10, ІМ 71;
магазин безмитної торгівлі - ВМД ІМ 72, ЕК 72;
переробка на митній території України - ВМД ІМ 51;
переробка за межами митної території України - ВМД ЕК 61;
знищення або руйнування - ВМД ІМ 76;
відмова на користь держави - ВМД ІМ 75.

 

На виконання Положення про вантажну митну декларацію наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 (зі змінами та доповненнями) затверджено Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації. Інструкція встановлює загальний порядок заповнення граф і розділів ВМД.

Порядок заповнення граф ВМД відповідно до митних режимів затверджений наказом Держмитслужби України від 30.06.98 № 380.

Рекомендуемо проконсультуватись: 

 При экспорті, імпорті Україна.  

митне оформлення

 

 


Источник: вантажна митна декларація, вмд
Категория: Таможенное оформление | Добавил: TBN (12.05.2011)
Просмотров: 15251 | Теги: таможенное оформление | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar